Formacja w CF Wieczernik w Magdalence

Plan weekendowych Spotkań Formacyjnych i Rekolekcji organizowanych przez Centrum Formacji Wieczernik

rok formacyjny 2017/2018

Dom Rekolekcyjny „Wieczernik” w Magdalence, ul. Słojewskiego 19

  Termin Rodzaj – temat spotkania Koszt (bez łaz / z łaz)
14-15.X.  Weekend o spotkaniu modlitewnym 80/90
21-22.X.  Weekend o charyzmacie proroctwa 80/90
27-29.X.  Kurs Budowania Wspólnoty spotkanie 1 140/160
04-05.XI.  Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 1 80/90
10-12.XI.  I. weekend ZFM  
17-19.XI.  Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne 110/130
25-26.XI.  Weekend dla kobiet cz.3 “Wielkie rzeczy nam Bóg uczynił” 80/90
02-03.XII.  Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 2  80/90
09.XII.  Spotkanie Głównych Odpowiedzialnych za grupy Odnowy Archidiecezji Warszawskiej 35
15-17.XII.    
13-20.I.2018  Rekolekcje “Uzdrowienie wspomnień”  
21-28.I.2018  Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy  
02-04.II.  Kurs Budowania Wspólnoty spotkanie 2  
10-11.II.  Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 3  
16-18.II.  II. Weekend ZFM  
23-24.II.  Spotkanie Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym  
03-04.III  Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 4  
10.III.  Spotkanie Głównych Odpowiedzialnych za grupy Odnowy Archidiecezji Warszawskiej  
16-18.III.  Kurs “Effatha” dla młodych  
24-25.III.    
07-08.IV.  Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 5  
14-15.IV.  Weekend dla mężczyzn  
20-22.IV.  III. Weekend ZFM  
27-29.V.  Dni skupienia Wspólnoty Dobrego Pasterza  
1.V.  Warsztaty dla posługujących na “Uzdrowieniu wspomnień”  
4-6.V.  Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne  
12-13.V.  Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 6  
26.V.  Spotkanie Głównych Odpowiedzialnych za grupy Odnowy Archidiecezji Warszawskiej  
01-03.VI.  Kurs Budowania Wspólnoty spotkanie 3  
09-10.VI.  Szkoła Animatora rok 1 spotkanie 7  
15-16.VI. Spotkanie Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym  

Dom Rekolekcyjny „Centrum Formacji Rodzin”  w Zalesiu Górnym, Białej Brzozy 23

  Termin                 Rodzaj – temat spotkania Koszt
30.IX.-1.X. Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 1 80
04-05.XI. Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 2 80
02-03.XII. Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 3 80
06-07.I.2018 Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 4  
16-18.II. Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą cz. I   
03-04.II. Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 5  
16-18.III. Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą cz. II  
03-04.III. Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 6  
20-22.IV. Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą cz. III  
07-08.IV. Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 7  
07-08.V. Szkoła Animatora rok 2 spotkanie 8  
25-27.V. Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą cz. IV  
15-17.VI. Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą cz. V  

INFORMACJA O SPOTKANIACH FORMACYJNYCH

 

WEEKEND O SPOTKANIU MODLITEWNYM

            Weekend przeznaczony jest dla animatorów prowadzących spotkania modlitewne lub przygotowujących się do takiej posługi w grupie, a także dla wszystkich uczestniczących w spotkaniach modlitewnych. Katechezy przedstawiają istotę spotkania modlitewnego, jego charakterystyczne cechy oraz elementy, uczą też, jak rozeznawać oraz prowadzić spotkanie. W programie weekendu są również ćwiczenia praktyczne oraz sporo modlitwy. Jest też możliwość wyjaśnienia różnych wątpliwości i problemów związanych ze spotkaniami modlitewnymi.

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem, uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 13.30

WEEKEND O CHARYZMACIE PROROCTWA

Weekend przeznaczony jest dla wszystkich osób po REO: dla tych, którzy rozpoczynają posługiwanie darem proroctwa, którzy pragną otworzyć się na ten dar lub potrzebują pomocy w jego rozwinięciu, jak również dla tych, którym jest trudno go przyjąć, którzy go nie rozumieją i wewnętrznie odrzucają.

Katechezy zawierają proste wykłady teologiczne dotyczące posługi prorockiej w Kościele, a w szczególności zasad korzystania z tego charyzmatu w grupie modlitewnej. W programie przewidziane jest też dzielenie się doświadczeniem posługi prorockiej bardziej zaawansowanych braci i sióstr, a także modlitwa wstawiennicza o otwarcie się na ten charyzmat.

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00, recepcja od 7.00 (można przyjechać w piątek wieczorem, uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 13.30 (po obiedzie)

MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE

Weekend polega na powierzaniu Bogu w czasie modlitwy kolejnych etapów swojego życia, zaczynając od okresu prenatalnego, z prośbą o uzdrowienie ze wszystkich zranień wewnętrznych, spowodowanych różnymi złymi doświadczeniami. Ta modlitwa jest najbardziej odpowiednia dla osób po REO, a przed „Uzdrowieniem wspomnień”.

Program rozpoczyna się w piątek wieczorem – (recepcja od 17.30, możliwość udziału w Mszy świętej parafialnej o 18.00; 19.30 – kolacja, zaraz po niej program). Prosimy nie spóźniać się! Zakończenie w niedzielę ok. godz. 12.30 (po Mszy świętej)

WEEKENDOWE SPOTKANIE DLA KOBIET “Wielkie rzeczy nam Bóg uczynił”

„Niezbędna pomoc”, „matka”, „poddana mężowi”… Takie opisy powołania kobiety niejednokrotnie budzą sprzeciw i przekonanie, że kobiety są wykorzystywane przez mężczyzn, że macierzyństwo to ograniczenie, że życie bez męża to degradacja, a mówiąc ogólnie, że kobiety „mają gorzej”. Rzeczywiście, są kultury, w których odwieczny i pełen miłości plan Boga w stosunku do kobiety został wypaczony przez ludzki grzech. Ten weekend (trzeci z serii weekendów dla kobiet) ma na celu ukazanie chrześcijańskim kobietom, jak wielkie rzeczy Bóg im uczynił (por. Łk 1, 49) i jak czerpać radość z Bożego powołania.

W programie nauczanie ze świadectwami, grupy dzielenia, Eucharystia, modlitwa osobista i wspólnotowa.

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00, recepcja od 7.30 (można przyjechać w piątek wieczorem, uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 13.00.

WEEKEND DLA MĘŻCZYZN

Zapraszamy wszystkich mężczyzn. Szczegóły programu będą w zaproszeniach na to wydarzenie.

SEMINARIUM O POSŁUDZE MODLITWĄ  WSTAWIENNICZĄ

Seminarium przeznaczone jest dla animatorów podejmujących posługę modlitwy wstawienniczej, bądź pragnących przygotować się do tej służby. Całość składa się z pięciu weekendów.

Program rozpoczyna się w piątki o godz. 18.00, a kończy się w niedziele ok. godz. 13.00. Uwaga: Nie łączymy udziału w seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą z udziałem w Szkole Animatora, tzn w danym roku formacyjnym nie można uczestniczyć w jednym i w drugim naraz.

REKOLEKCJE „SZKOŁA ANIMATORA WIECZERNIK”

Rekolekcje “Szkoła Animatora” są kontynuacją podstawowej formacji dla  uczestników grup Odnowy. Łącznie z wcześniejszymi etapami formacji, rekolekcje te przygotowują do bardziej owocnego odprawienia Ćwiczeń Ignacjańskich prowadzonych przez Księży Jezuitów. (Są to rekolekcje, a nie “szkoła”, w której zdobywa się jakąś wiedzę, jednak zachowujemy tradycyjną nazwę, ponieważ podstawowe treści i dynamika pozostają nie zmienione od początku prowadzenia „Szkoły Animatora”). Są one dwuletnim programem formacyjnym dla wszystkich pragnących pogłębić swe życie duchowe, a szczególnie dla osób pragnących duchowo przygotować się do podejmowania różnego rodzaju posługi w grupie modlitewnej, w Centrum Formacji „Wieczernik”, czy też apostolstwa w świecie.

“Szkoła Animatora” łączy w sobie formację intelektualną i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę „drugiego nawrócenia”, polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie.

Na rekolekcje „Szkoła Animatora” przyjmowane są osoby, które przeszły etap podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, czyli m.in. uczestniczyły w rekolekcjach „Uzdrowienie wspomnień” (wskazane jest, aby również w “Akceptacji siebie”) oraz przeszły kilkuletnią formację w grupie modlitewnej Odnowy – od czasu ich uczestniczenia w REO minęło nie mniej niż pełne 2 lata. Wymagany wiek to ukończone 20 lat.

Spotkania w ramach „Szkoły Animatora” odbywają się raz w miesiącu przez dwa lata, wyłączając okres wakacji. Są to zazwyczaj pierwsze weekendy miesiąca, choć bywają i inne. Program rozpoczyna się za każdym razem w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem – uprzedzając o tym!), a kończy w niedzielę ok. godz. 12.30. W ciągu 2 lat nie można opuścić więcej niż 2 weekendy Szkoły (bez względu na przyczynę nieobecności).

 Poza tym w programie „Szkoły” przewidziana jest „praktyka” – posługa jako animator na tygodniowych rekolekcjach REO (w domu rekolekcyjnym) oraz odprawienie, po II roku „Szkoły”, Ćwiczeń Ignacjańskich indywidualno-grupowych prowadzonych przez Centrum Formacji „Wieczernik”, a także zalecany jest udział w weekendach formacyjnych: O Spotkaniu Modlitewnym, O Charyzmacie Proroctwa oraz w Rekolekcjach o Rozeznawaniu.

 W celu zgłoszenia się na „Szkołę” należy wypełnić i przysłać kartę kwalifikacyjną, dodaną do biuletynu – str. 12. Rozpoczęcie nowego cyklu Szkoły 4 listopada w Domu Rekolekcyjnym “Wieczernik” w Magdalence.

Kurs Budowania Wspólnoty

               Kurs jest skierowany do grup modlitewnych i młodych wspólnot, które chcą poznać zasady budowania żywej, dojrzałej wspólnoty chrześcijańskiej. W kursie powinny uczestniczyć co najmniej 3 osoby stanowiące trzon, przywództwo danej grupy, gdyż tylko one mają znaczący wpływ na kształtowanie oblicza wspólnoty. Cykl obejmuje 6 weekendów odbywających się mniej więcej co 4 miesiące – całość jest rozłożona na dwa lata. Pomiędzy weekendami wspólnota pracuje nad zadaniami domowymi.

Kurs poprowadzi zespół z Odnowy w Duchu Świętym diecezji gliwickiej.

Rekolekcje „Uzdrowienie wspomnień”

Jeśli:

  • zaskakują Cię Twoje uczucia i wydaje Ci się, w niektórych Twoich reakcjach, jakbyś to nie był Ty;
  • inni mówią Ci, że jesteś zimny, trudno Ci wyrazić uczucia;
  • Twoje uczucia sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;
  • czujesz “zadrę w sercu” do kogoś, kto Cię zranił;
  • nie umiesz przebaczyć;
  • masz poczucie, że wszyscy Cię prześladują –

– te rekolekcje są dla Ciebie. Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych.

 W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które przynajmniej rok wcześniej uczestniczyły w REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym, bądź innej formie ewangelizacji, np. katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, pierwszy stopień Oazy. Nie mogą brać w nich udziału kobiety w stanie błogosławionym oraz osoby cierpiące na choroby psychiczne, a osoby blisko związane ze sobą (np. małżeństwo, rodzic i dziecko, narzeczeni)  nie mogą uczestniczyć w tym samym turnusie. Formularz zgłoszeniowy – str. 13

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym (REO)

Są propozycją dla Ciebie, jeśli:

  • w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem
  • wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało
  • straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu.

Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.