Jubileusz 25-lecia Odnowy w Diecezji Łomżyńskiej [FOTO]

Ponad trzysta osób, członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Łomżyńskiej, zjechało w sobotę (22.09) do Łomży, by wspólne świętować Dzień Jedności i jubileusz 25-lecia Odnowy w diecezji.

Jak przystało na tak zacny jubileusz, świętowanie rozpoczęto uroczystą Mszą św. w łomżyńskiej katedrze pod przewodnictwem biskupa seniora Stanisława Stefanka, który w homilii wskazał wszystkim „duchaczom” kierunek na kolejne lata.

Jubileusz 25-lecia pracy pozwala, po pierwsze, na odniesienie się do początków, można powiedzieć do elementarza, formacji wspólnot, ale równocześnie pozwala na pewne podsumowanie, by planować jutro – mówił biskup Stanisław w homilii i przypomniał misję, do której powołany jest każdy charyzmatyk.

Dzisiaj na początku Mszy św. prosiliśmy Boga, byśmy byli światłem dla świata. To, że wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym potrafią zarazić radością, to widać i słychać, ale modlimy się do Ducha Świętego, byśmy podjęli misje oświecania, misje światłości. Ktoś powie, że to jest ta właśnie ewangelizacyjna, szczególnie dla nas ważna, powinność – mówił biskup senior.

Odnosząc się do czytania z księgi proroka Ezechiela o wyschłych kościach przypomniał, że również dzisiaj jest wiele miejsc gdzie są „cmentarzyska wyschłych kości”, które, tak jak w proroctwie Ezechiela, potrzebują ożywienia i nowego napełnienia Duchem Świętym.

Nic nowego nie wymyślimy – mówił biskup. „Prorokuj do ducha, prorokuj synu człowieczy i mów do ducha.” Nie mamy innego programu.

Biskup Stefanek zwrócił uwagę, że jubileusz to również czas podsumowań. Ale, jak sam stwierdził, żadne liczby nie odzwierciedlą w pełni tego wszystkiego co, na przestrzeni tych dwudziestu pięciu lat, uczynił Duch Święty przez posługę Odnowy w Duchu Świętym. Biskup Senior posłużył się tu wspomnieniem kardynała Wyszyńskiego, który, podczas Sympozjum na KUL-u, po przestawieniu różnych statystyk, dotyczących Kościoła powiedział, że Ducha Świętego tak łatwo tymi różnymi algorytmami nie zmierzymy. Duch Święty nie nadaje się do obrachunku. Jego dynamika jest boską dynamiką i dlatego, patrząc na parafię, trzeba wziąć pod uwagę, że ostatecznie źródłem życia z Bogiem jest moc Ducha Świętego. Trzeba wiedzieć, że statystyka jest potrzebna, ale nie zliczy tego, co Duch Święty w sercu ludzkim uruchomił – mówi biskup Stanisław i zachęcał wszystkich zebranych, by na nowo otworzyli się na działanie Ducha Świętego i byli rzeczywistym światłem dla wszystkich żyjących w ciemnościach.

Na zakończenie Eucharystii członkowie Odnowy w Duchu Świętym odnowili Akt Zawierzenia Matce Bożej, który po raz pierwszy został wypowiedziany podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze w dniu 15 października 1983 roku.

Po Eucharystii uczestnicy spotkania udali się na drugą część świętowania do Wyższego Seminarium Duchownego. I, jak to tradycyjnie w grupach Odnowy jest przyjęte, spotkanie rozpoczęto zawiązaniem wspólnoty i wspólną modlitwą, po której rys historyczny i początki Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Łomżyńskiej przedstawiła Regina Parzych, liderka najstarszej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Jordan”, która od 25 lat spotyka się przy łomżyńskiej katedrze. Swoim doświadczeniem początków podzielił się też ks. Wojciech Nowacki. Nie zabrakło także świadectw osób, które tworzyły pierwszą wspólnotę Odnowy. Walentyna i Romek podzielili się swoimi wspomnieniami początków budowania wspólnoty i owocami trwania we wspólnocie przez prawie ćwierć wieku.

Uczestnicy jubileuszowego spotkania mogli również zobaczyć historię powstawania kolejnych grup Odnowy, a to za sprawą Jarka Jankowskiego z Zambrowa, i przygotowanej przez niego prezentacji, w której znalazły się zdjęcia wszystkich wspólnot. Na koniec została przedstawiona mapa Diecezji Łomżyńskiej, na której zostały umieszczone miejsca spotykania się wszystkich wspólnot Odnowy. Konkluzją, po obejrzeniu prezentacji, było stwierdzenie, iż po 25 latach są na mapie diecezji takie miejsce, które można nazwać „białymi plamami”, czyli jest to zadanie do ewangelizacji.

Oczywiście, skoro jubileusz i świętowanie, to nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu. Ten, jakże okazały, został obfotografowany, a następnie zjedzony za zakończenie pierwszej części spotkania.

Kolejne godziny jubileuszowego spotkania upłynęły na adoracji Najświętszego Sakramentu i wysłuchaniu dwóch konferencji. Pierwszą wygłosił ks. Wojciech Nowacki i oparł się na słowach, które towarzyszyły całemu spotkaniu z 2 Listu do Tymoteusza: „Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”. Ks. Wojciech zachęcił wszystkich zebranych do nowego otwarcia się na dary Ducha Świętego i pozwolenie Duchowi Bożemu na poprowadzenie nas ku nowym wyzwaniom. Do wygłoszenia drugiej konferencji została zaproszona Urszula Nowacka z najstarszej warszawskiej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Siloe”. Ula podzieliła się z łomżyńskimi charyzmatykami tematem modlitwy uwielbienia, jej znaczenia i owoców, jakie przynosi w życiu osoby, która ją praktykuje.

Jubileuszowe spotkanie, a zarazem Dzień Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Łomżyńskiej, zakończyło uroczyste błogosławieństwo i sprzątanie. Bo, idąc za przykładem św. Benedykta: „ora et labora”, jest czas na modlitwę jest też i czas na pracę, a ta, kiedy zaangażowanych jest wiele osób, jest nie tylko zadaniem, ale wręcz przyjemnością i radością.

Charyzmatycy wrócili do swoich domów i wspólnot. Przed nimi czas ewangelizacji i pracy. Ewangelizacji, gdyż w wielu miejscach naszej diecezji rozpoczęły się lub na dniach rozpoczną się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, popularnie zwane REO, a pracy, gdyż od września grupy Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Łomżyńskiej stały się, za pośrednictwem swojej Fundacji, właścicielem budynku, w którym tworzony będzie Dom Rekolekcyjny.

Obecnie w Diecezji Łomżyńskiej jest 35 grup Odnowy w Duchu Świętym, w których formuje się około dziewięćset osób.

Joanna Ekstowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.