Fundacja Wytchnienie

W dniu 10 kwietnia 2012 r. w Godzinie Miłosierdzia członkowie Rady Pastoralnej podpisali w kancelarii notarialnej akt notarialny powołujący do istnienie FUNDACJĘ KATOLICKIEJ ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM W DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ „WYTCHNIENIE”. 17 kwietnia 2012 roku Fundacja „WYTCHNIENIE” została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku.

Fundacja Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Łomżyńskiej „Wytchnienie” została powołana do wspierania działań i dzieł Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Łomżyńskiej, a w szczególności działalność:
a) duszpasterska, kultu religijnego,
b) naukowa, edukacyjna i kulturalna,
c) oświatowa i wychowawcza,
d) w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
e) na rzecz osób niepełnosprawnych,
f) na rzecz osób w wieku emerytalnym,
g) charytatywna,
h) wolontariat.

WŁADZE FUNDACJI

Rada Fundacji:
Ks. Wojciech Nowacki – Przewodniczący Rady Fundacji
Dorota Śledzińska
Bogusława Kicza
Jerzy Gabrysiak
Joanna Godlewska
Katarzyna Sadowska
Kinga Domalewska
Mariusz Jasionek

Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu – Elżbieta Michalik
Wiceprezes – Kamil Kowalczyk
Sekretarz- Andrzej Falkowski

Adres rejestrowy:
Fundacja Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Łomżyńskiej „Wytchnienie”
Plac Jana Pawła II 1
18-400 Łomża
KRS: 0000418164
REGON: 20069156400000
Ze względów organizacyjnych mamy 3 konta – wszystkie są kontami fundacji i służą celom statutowym.
07 8757 0001 0003 6849 2000 0010 – wpłaty ogólne, darowizny
28 8757 0001 0003 6849 2000 0020 – wpłaty na dom rekolekcyjny
49 8757 0001 0003 6849 2000 0030 – wpłaty na rekolekcje

Więcej informacji na stronie Internetowej Fundacji  >> TUTAJ <<