życzenia

Życzenia

Alleluja!!! Jezus Zmartwychwstał !!! Niech nasze serca i dusze będą otwarte na Jego miłość. Abyśmy nieustannie byli spragnieni wody żywej, którą On jest, aby Jezus był [...]

Życzenia

Alleluja!! Miłości bez krzyża nie znajdziesz, a krzyża bez miłości nie uniesiesz święty Jan Paweł II Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni nasze serca pokojem i wiarą., niech da siłę w pokonywaniu [...]