Aktualności

Życzenia

Alleluja!! Miłości bez krzyża nie znajdziesz, a krzyża bez miłości nie uniesiesz święty Jan Paweł II Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni nasze serca pokojem i wiarą., niech da siłę w pokonywaniu [...]