Aktualności

Życzenia

Alleluja!!! Jezus Zmartwychwstał !!! Niech nasze serca i dusze będą otwarte na Jego miłość. Abyśmy nieustannie byli spragnieni wody żywej, którą On jest, aby Jezus był naszym [...]